Verslag 100e ALV Uno Animo 2024

Op 4 april 2024 was het dan zover, precies een maand voor het officiële 100-jarig jubileum van onze vereniging vond de 100e algemene ledenvergadering plaats in het Mierles Huukske.

Om half 9 zaten alle aanwezigen er klaar voor, de hamerslag viel en voorzitter Ivo Matthijssen nam het voorwoord, deze duurde echter heel kort aangezien het alleen een aankondiging werd voor een speciale gast van de avond. Tot grote vreugde en kleine verbazing kwam burgemeester Jos van Bree binnenlopen met zijn assistente, fotografen en afgevaardigde van de KNGU Corinne van de Griendt.
Al vrij snel werd duidelijk dat Uno Animo met het hele bestuur in het zonnetje zou worden gezet i.v.m. ons 100-jarig Jubileum. Na een mooie speech, een bedankje en prachtige bossen bloemen kwam daar de Koninklijke erepenning en certificaat in naam der Koning bij. Wat een verassing en eer om dit mee te mogen maken!

Na dit memorabele moment kon dan ook de ledenvergadering verder voortgezet worden met als eerste agendapunt een overzicht over het aantal leden, leeftijden, woonplaatsen etc gepresenteerd door de voorzitter. Het ledenaantal is gegroeid tot ruim over de 300 met daarbij een groeiend aantal vrijwilligers naar ruim 45. Daar kunnen we als vereniging alleen maar trots op zijn!

Vervolgens was het de beurt aan  Anton Font Freide, de penningmeester, met het financiële jaaroverzicht waarbij voornamelijk alleen maar positieve cijfers te zien waren, we mogen met trots dan ook zeggen dat we nog steeds een financieel zeer gezonde vereniging zijn! Dit werd ook bevestigd en goedgekeurd door de kascommissie. Dit jaar was Martijn van Eerdt herkiesbaar binnen en heeft hij zijn functie overgedragen aan Leon van Vonderen als nieuw lid van de kascommissie.

Na een kleine pauze konden we verder met het jaarverslag van 2023 gemaakt door Rachel Zeelen. Met nog even een kleine terugblik naar het laatste jaar van het gebruik van ons inmiddels oude logo. Vervolgd door de uitjes, evenementen, acties, wedstrijden, kerst en ga zo maar door. Even lekker terugblikken om daarna weer vooruit te kijken naar al onze evenementen en acties voor het huidige jubileumjaar. Denk hierbij onder andere aan het WK apenkooi, de avondvierdaagse, sponsorloop, gezinsfietstocht en als klapper ons grote Turn Back Time feest!

Hierna volgde de bestuursverkiezing, helaas gaat Anita Weijmans ons dit jaar verlaten als bestuurslid maar gelukkig zal zij nog wel actief blijven binnen onze vereniging. Ook waren Ivo Matthijssen en Rachel Zeelen herkiesbaar, zij geven aan nog niet weg te willen en met liefde en plezier nog een termijn door te gaan. En met trots mogen we dan ook ons nieuwe bestuurslid Hans van der Horst bekend maken die afgelopen jaar als aspirant lid mee heeft gedraaid en nu dus volwaardig aan zal sluiten binnen ons bestuur.

Na de rondvraag konden we met trots onze Jubilarissen bekendmaken, met als extraatje dit jaar dat we ook de 3 leden die het langste lid waren in het zonnetje wilden zetten.
-José van Eijk (39 jaar lid)
-Hanneke Boymans (44 jaar lid)
-Annie Genefaas (49 jaar lid)

En dan natuurlijk onze jubilarissen:
-Cella Vermulst (75 jaar)
-Martien van Loon (65 jaar)
-Henk van Stiphout (60 jaar)
-Petra Tielen-Font Freide (40 jaar)

Petra werd extra in het zonnetje gezet. Niet alleen is ze 40 jaar lid, ze is ook al tientallen jaren leiding, is actief in meerdere commissies (o.a. kleding-, jubileum-, IKsport-commissie) en helpt geregeld mee bij het organiseren van activiteiten. Met trots mochten we bekendmaken dat Petra zich hierdoor aan mag sluiten bij het rijtje Ereleden van Uno Animo.

Hiermee werd de 100e Jaarvergadering afgesloten en konden alle aanwezigen nog nagenieten met een hapje en drankje.

Namens het bestuur van Uno Animo willen we alle aanwezigen bedanken voor een geslaagde en gevierde 100e jaarvergadering!

Categories:

Tags:

Er kan geen reactie meer gegeven worden.