Uno Animo heeft zes vaste commissies, die allerlei belangrijke verenigingszaken regelen. Deze commissies bestaan uit vrijwilligers en hebben elk een specifieke doelstelling en takenpakket.

Arbocommissie

Allereerst zorgt de arbocommissie ervoor dat onze vereniging voldoet aan de eisen van de arbowet (wet arbeidsomstandigheden). Daarnaast geeft de commissie advies aan het bestuur en de leiding om een veilige manier van sporten te handhaven.

Commissie financiën

De commissie financiën richt zich op het financiële beleid en houdt zich bezig met de financiële continuïteit en verslaglegging, zoals de presentatie van de jaarcijfers tijdens de jaarvergadering.

IK-sport commissie

De IK (Integrale Kwaliteit)-sportcommissie waarborgt en verbetert de kwaliteit van onze vereniging en maakt onder andere het beleidsplan. Het uitvoeren en analyseren van bijvoorbeeld een ledenenquête biedt voor de IK-sport commissie belangrijke informatie over hoe de vereniging gewaardeerd wordt.

Commissie PR en communicatie

De commissie PR en communicatie verzorgt de nieuwsbrief, website, flyers, nieuws aan de media en alle andere communicatie-uitingen.

Kledingcommissie

De kledingcommissie zorgt voor turn- en gymkleding die niet alleen correct en veilig is, maar er ook nog eens leuk uitziet; ze onderhoudt ook het contact met de leverancier.

Sponsorcommissie

Ten slotte heeft de sponsorcommissie de taak om nieuwe sponsoren te werven. Daarvoor heeft zij onder andere een sponsorbeleidsplan en een boekwerk voor sponsoren opgesteld.

Naast deze zes vaste commissies starten er soms tijdelijke commissies, bijvoorbeeld een jubileumcommissie. Wil je als lid een bijdrage leveren aan een vaste of tijdelijke commissie, neem dan gerust contact op met het secretariaat. Uno Animo vindt het belangrijk om zijn vrijwilligers regelmatig te bedanken. Dit gebeurt in de vorm van een vrijwilligers dag of -avond voor alle vaste vrijwilligers of een bedankje met kerst.

Onze sponsoren

Wil jij of jouw bedrijf ons ook sponsoren? Neem dan contact op via sponsoring@uno-animo.nl