Het bestuur van Uno Animo bepaalt het beleid van de vereniging rondom de lessen en activiteiten en draagt er zorg voor dat dit beleid ook wordt uitgevoerd. Dit wordt gedaan in overleg met verschillende groepen binnen de vereniging. Bij de jaarvergadering zijn alle groepen vertegenwoordigd; zowel leden, leiding als bestuur is hierbij aanwezig. Om het dagelijkse beleid goed te kunnen sturen zijn er bestuur-leiding vergaderingen. Bij deze vergadering zijn zowel de leiding en het bestuur aanwezig. Voor beleidsbepaling op bestuurlijk niveau zijn er ook bestuursvergaderingen. Hierbij is alleen het bestuur vertegenwoordigd waar zaken zoals financiën, Arbo-gerelateerde kwesties en het algemeen beleid worden besproken.

Even voorstellen:

Ivo Matthijssen

Tim Haeve

Ledenadministratie

ledenadministratie@uno-animo.nl

Kelly van Dijk

Secretariaat

secretariaat@uno-animo.nl

Anton Font Freide

Rachel Zeelen

Vertrouwenspersoon
Bestuurslid

vertrouwenspersoon@uno-animo.nl

Hans van der Horst

(Aspirant) bestuurslid