Het bestuur van Uno Animo bepaalt het beleid van de vereniging rondom de lessen en activiteiten en draagt er zorg voor dat dit beleid ook wordt uitgevoerd. Dit wordt gedaan in overleg met verschillende groepen binnen de vereniging. Bij de jaarvergadering zijn alle groepen vertegenwoordigd; zowel leden, leiding als bestuur is hierbij aanwezig. Om het dagelijkse beleid goed te kunnen sturen zijn er bestuur-leiding vergaderingen. Bij deze vergadering zijn zowel de leiding en het bestuur aanwezig. Voor beleidsbepaling op bestuurlijk niveau zijn er ook bestuursvergaderingen. Hierbij is alleen het bestuur vertegenwoordigd waar zaken zoals financiën, Arbo-gerelateerde kwesties en het algemeen beleid worden besproken.

Even voorstellen:

Voorzitter:
Ivo Matthijssen
voorzitter@uno-animo.nl

FOTO NOG TOEVOEGEN

Ledenadministratie:
Tim Haeve
ledenadministratie@uno-animo.nl

FOTO NOG TOEVOEGEN

Secretariaat:
Kelly van Dijk
secretariaat@uno-animo.nl

FOTO NOG TOEVOEGEN

Penningmeester:
Anton Font Freide
penningmeester@uno-animo.nl

FOTO NOG TOEVOEGEN

Bestuurslid en vertrouwenspersoon:
Rachel Zeelen
vertrouwenspersoon@uno-animo.nl

FOTO NOG TOEVOEGEN

Bestuurslid:
Anita Weijmans

FOTO NOG TOEVOEGEN